Trình tự thực hiện Cam kết môi trường | báo cáo giám sát ensol báo cáo giám sát ensol: Trình tự thực hiện Cam kết môi trường

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Trình tự thực hiện Cam kết môi trường

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường

 

xử lý nước cấp, công ty môi trường

công ty môi trường, tư vấn môi trường

Cam kết bảo vệ môi trường là gì?
Cam kết bảo vệ môi trường là hồ sơ pháp lý ràng buộc trách nhiệm giữa doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, với cộng đồng.Thông qua việc thực hiện cam kết bảo vệ môi trường, các nguồn tác động đến môi trường của dự án được đánh giá chi tiết, từ đó đề xuất các giải pháp thích hợp về bảo vệ môi trường.


Những đơn vị phải nào phải lập cam kết bảo vệ môi trường?

- Dự án có có phát sinh chất thải sản xuất.
- Dự án, đề xuất cải tạo, mở rộng, nâng cấp, nâng công suất của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đang hoạt động đã được đăng ký xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường.
- Dự án thay đổi địa điểm thực hiện;
- Dự án không triển khai thực hiện trong thời hạn hai bốn (24) tháng, kể từ ngày bản cam kết bảo vệ môi trường được đăng ký  


Quy trình thực hiện 
- Khảo sát điều kiện địa lý, địa chất, không khí, tiếng ồn
- Điều tra, khảo sát, thu thập số liệu về điều kiện tư nhiên, môi trường, KT-XH.
- Đánh giá hiện trạng môi trường khu vực dự án.
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: chất thải nguy hại, khí thải, nước thải, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án bằng các phương pháp thống kê, phân tích, thu thập, đánh giá nhanh.
- Đánh giá mức độ ảnh hưởng của các nguồn gây ô nhiễm kể trên đến các yếu tố tài nguyên, môi trường, xã hội, con người xung quanh khu vực dự án.
- Đề xuất phương án giảm thiểu, xử lý nước thải, khí thải, phương án thu gom và xử lý chất thải rắn từ hoạt động của dự án.
- Xây dựng chương trình giám sát môi trường.
- Đưa ra các cam kết bảo vệ môi trường.

 
Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
E
nsol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.


Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better

Điện thoại    :
(84.8) 666 01778
Fax         :
(84.8) 625 84977
Hotline   :
(84)   091 718 6802
Email      :
info@ensol.vn
W
ebsite  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
Copyright © 2012 báo cáo giám sát ensol