Hướng dẫn lập hồ sơ khai thác nước mặt | báo cáo giám sát ensol báo cáo giám sát ensol: Hướng dẫn lập hồ sơ khai thác nước mặt

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Hướng dẫn lập hồ sơ khai thác nước mặt


Đối tượng phải lập đề án thăm dò, khai thác nước mặt: 
mọi tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có các hoạt động liên quan đến việc thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước mặt vượt quá:
-  0,02 m3/s đối với khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp;
-  Công suất lắp máy 50 kW đối với khai thác, sử dụng nước mặt để phát điện không có chuyển đổi dòng chảy;
-  100 m3/ngày đêm đối với khai thác, sử dụng nước mặt cho các mục đích khác;
Được quy định trong Nghị định số 149/2004/NĐ-CP ngày 27/7/2004 và Thông tư 02/2005/TT-BTNMT ngày 24/06/ 2005.      Mô tả công việc:
Khảo sát, thu thập số liệu về địa hình, địa mạo, điều kiện khí hậu thủy văn, kinh tế xã hội của khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt.
- Xác định thông số về các đặc điểm, chế độ thủy văn khu vực khai thác: lượng nước, chế độ dòng chảy, chất lượng nguồn nước.
- Điều kiện địa chất thủy văn khu vực ảnh hưởng đến khai thác nước mặt, nhu cầu khai thác.
– Thu mẫu nước mặt và phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Lập bản đồ khu vực và vị trí công trình tỉ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000.
– Tính toán dự báo các tác động của việc khai thác, sử dụng nước tới nguồn nước địa phương, môi trường, và các đối tượng chịu ảnh hưởng khác.
- Tính toán giá thành vận hành và hiệu quả kinh tế.
-  Lập đề án và trình nộp cơ quan chức năng. 
 Thành phần hồ sơ, gồm:
+ Đơn đề nghị cấp giấy phép.
+ Đề án khai thác, sử dụng nước kèm theo quy trình vận hành đối với trường hợp chưa có công trình khai thác; Hoặc báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước đối với trường hợp đang có công trình khai thác.
+ Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép;
+ Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước tỷ lệ 1/50.000 đến 1/25.000 theo hệ tọa độ VN 2000;
+ Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai tại nơi đặt công trình khai thác. Trường hợp đất tại nơi đặt công trình khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thỏa thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân xã, phường nơi đặt công trình xác nhận.
- Số lượng bộ hồ sơ: 04 (bộ).


Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường
ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
Copyright © 2012 báo cáo giám sát ensol