Báo Cáo Giám Sát|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường báo cáo giám sát ensol: lap-ho-so-xa-nuoc-thai

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường
Hiển thị các bài đăng có nhãn lap-ho-so-xa-nuoc-thai. Hiển thị tất cả bài đăng

Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường(Tên tổ chức đề nghị cấp phép) 
(Trang bìa trong)


ĐỀ ÁN
XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC
.................(1)           TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ CẤP PHÉP               ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN
Địa danh, ngày      tháng      năm  (1)   Ghi tên cơ sở xả nước thải

HƯỚNG DẪN LẬP ĐỀ ÁN

XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

(Đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước nhưng chưa có công trình xử lý nước thải và giấy phép xả nước thải vào nguồn nước)

Mở đầu

-          Giới thiệu sơ lược về cơ sở xả thải:
+ Tên, địa chỉ, fax, lĩnh vực sản xuất/kinh doanh.....
+ Đối với nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất: Giới thiệu công nghệ sản xuất; nguyên vật liệu sử dụng cho sản xuất, sản phẩm.
+ Đối với khu công nghiệp: Giới thiệu các ngành sản xuất.
+ Đối với khu đô thị: Giới thiệu số dân, sơ sở hạ tầng
+ Đối với sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi trồng thuỷ hải sản: Giới thiệu qui mô, hình thức sản xuất/chăn nuôi/nuôi trồng
-          Nhu cầu sử dụng nước và xả nước thải của cơ sở xả nước thải
-          Nguyên nhân chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải
-          Kế hoạch xây dựng hệ thống xử lý nước thải và công nghệ xử lý nước thải dự kiến
-          Cơ sở pháp lý xây dựng báo cáo
-          Tài liệu sử dụng xây dựng báo cáo
-          Phương pháp tổ chức thực hiện báo cáo

Chương I. Đặc trưng nguồn thải  và  hệ thống công trình xử lý, xả nước thải

1. Đặc trưng nguồn nước thải
-          Các loại nước thải có trong nguồn thải.
-          Thông số và nồng độ chất ô nhiễm có trong nước thải
-          Đánh giá chất lượng nước thải theo TCVN hiện hành.
2. Mô tả công trình xả nước thải
-          Mô tả hệ thống công trình xả nước thải (các thông số kỹ thuật, thông số thiết kế của kênh xả, cửa xả nước thải....)
-          Phương thức xả nước thải: bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa hồ, sông....
-          Chế độ xả nước thải: chu kỳ xả và thời gian xả nước thải.
-          Lưu lượng nước xả thải: lưu lượng xả bình quân và lưu lượng xả lớn nhất.

Chương II. Đặc trưng nguồn nước tiếp nhận nước thải

1. Mô tả nguồn tiếp nhận nước thải
* Tên nguồn, vị trí tiếp nhận nước thải
* Đặc điểm tự nhiên
-          Đặc điểm địa lý, địa hình, khí tượng thuỷ văn của khu vực xả nước thải
-          Chế độ thuỷ văn nguồn nước tiếp nhận nước thải
* Đặc điểm kinh tế, xã hội
-          Dân số, hạ tầng cơ sở, hoạt động dân sinh, kinh tế, xã hội trong khu vực xả thải
-          Quy hoạch phát triển các ngành kinh tế trong khu vực xả nước thải vào nguồn tiếp nhận
* Mô tả các nguồn thải lân cận cùng xả nước thải vào nguồn tiếp nhận nước thải (bán kính khoảng 1km):
-          Thống kê số nguồn thải
-          Mô tả sơ bộ từng nguồn thải: Đặc trưng của nguồn thải (nguồn thải từ hoạt động sản xuất gì? Các thông số ô nhiễm đặc trưng....), lưu lượng nước xả thải ước tính, khoảng cách tương đối đến vị trí xin phép xả nước thải (nêu rõ phía trên hay dưới vị trí xin phép xả nước thải đối với nguồn tiếp nhận nước thải là sông).
2. Chất lượng nguồn nước tiếp nhận
Phân tích tài liệu, số liệu liên quan đến chất lượng nguồn nước tiếp nhận để đánh giá chất lượng nguồn nước tiếp nhận theo TCVN hiện hành với các mục đích sử dụng khác nhau (theo không gian và thời gian).
3. Đánh giá tác động của hiện trạng xả nước thải đến nguồn nước tiếp nhận
-          Tác động chất lượng nước của nguồn nước
-          Tác động đến môi trường và hệ sinh thái thuỷ sinh
-          Tác động đến chế độ thuỷ văn dòng chảy

Chương III: Hệ thống công trình  xử lý, xả nước thải dự kiến và tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước

1. Hệ thống xử lý nước thải
-          Mô tả các hệ thống thu gom, xử lý nước thải trong cơ sở xả thải.
-          Mô tả chi tiết quy trình công nghệ xử lý nước thải trước khi xả vào nguồn tiếp nhận: Qui mô, quy trình và biện pháp công nghệ xử lý nước thải,...
2. Mô tả công trình xả nước thải
-          Mô tả hệ thống công trình xả nước thải (các thông số kỹ thuật, thông số thiết kế của kênh xả, cửa xả nước thải....)
-          Phương thức xả nước thải: bơm, tự chảy, xả ngầm, xả mặt, xả ven bờ, xả giữa hồ, sông....
-          Chế độ xả nước thải: chu kỳ xả và thời gian xả nước thải.
-          Lưu lượng nước xả thải: lưu lượng xả bình quân và lưu lượng xả lớn nhất.
3. Tác động của việc xả nước thải vào nguồn nước
-          Tác động đến mục tiêu chất lượng nước của nguồn nước
-          Tác động đến môi trường và hệ sinh thái thuỷ sinh
-          Tác động đến chế độ thuỷ văn dòng chảy
-          Đánh giá các tác động tổng hợp
Chương IV.  Đề xuất biện pháp giảm thiểu và khác phục sự cố  ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận do xả nước thải
1. Kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm và khắc phục sự cố ô nhiễm nguồn nước tiếp nhận nước thải
-          Biện pháp giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải.
-          Dự trù kinh phí và thời hạn thực hiện kế hoạch giảm thiểu ô nhiễm nguồn nước thải.
2. Chương trình quan trắc và kiểm soát nước thải và nguồn tiếp nhận
-          Quan trắc quy trình vận hành xử lý nước thải
-          Quan trắc chất lượng nước trước và sau khi xử lý
-          Quan trắc chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả thải.

Kết luận và kiến nghị

Các phụ lục kèm theo

1- Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước nơi tiếp nhận nước thải theo quy định của Nhà nước tại thời điểm xin cấp phép (thời gian lấy mẫu phân tích không quá 15 ngày trước thời điểm nộp hồ sơ) - Các thông số bắt buộc phải phân tích là các thông số theo TCVN hiện hành về chất lượng nước (áp dụng phù hợp với mục đích sử dụng của nguồn nước tiếp nhận như nguồn nước sử dụng vào mục đích cấp cho sinh hoạt, thể thao và giải trí dưới nước, thuỷ lợi hay bảo vệ đời sống thuỷ sinh)
2- Kết quả phân tích chất lượng nước thải theo qui định của nhà nước (các thông số bắt buộc phân tích là các thông số theo tiêu chuẩn chất lượng nước thải của Việt Nam hiện hành).
3- Sơ đồ vị trí lấy mẫu và báo cáo mô tả thời điểm lấy mẫu nguồn nước tiếp nhận ngoài hiện trường: Thời tiết, hiện trạng các nguồn thải có liên quan đến vị trí lấy mẫu
4- Quy định vùng bảo hộ vệ sinh (nếu có) do cơ quan có thẩm quyền quy định tại nơi dự kiến xả nước thải;
5- Sơ đồ toàn bộ hệ thống thu gom, xử lý nước thải trong cơ sở xả thải
6- Bản đồ vị trí công trình xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000;
7- Bản thiết kế hệ thống xử lý nước thải dự kiến.
8- Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với trường hợp phải đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật
9- Văn bản pháp qui liên quan tới xả nước thải vào nguồn tiếp nhận: Bản sao có công chứng giấy chứng nhận, hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất tại nơi đặt công trình xả nước thải. Trường hợp đất nơi đặt công trình xả nước thải không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân xả nước thải với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền xác nhận.

Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn

xử lý nước cấp, công ty môi trường

công ty môi trường, tư vấn môi trường

Tham kho thêm các h sơ môi trường: giấy phép khai thác nước ngầm, Giấy phép khai thác nước mặttư vấn môi trường
 
tham khảo thêm các hồ sơ môi trường: giấy phép xả thải, Giấy phép khai thác nước mặttư vấn môi trường - See more at: http://tuvanmoitruong24h.ensol.vn/2014/04/khai-thac-nuoc-duoi-dat.html#sthash.tjqu5lLm.dpuf
tham khảo thêm các hồ sơ môi trường: giấy phép xả thải, Giấy phép khai thác nước mặttư vấn môi trường - See more at: http://tuvanmoitruong24h.ensol.vn/2014/04/khai-thac-nuoc-duoi-dat.html#sthash.tjqu5lLm.dpuf
Đối tượng lập hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước: 
Các doanh nghiệp sản xuất, thương mại dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, nhà máy, bệnh viện, khách sạn, các nhà máy, nhà xưởng,… xả nước thải vào nguồn nước.Mô tả công việc:
- Khảo sát, thu thập số liệu về công nghệ sản xuất của doanh nghiệp
- Xác định các nguồn gây ô nhiễm của dự án như: khí thải, nước thải, chất thải rắn, tiếng ồn; xác định các loại chất thải phát sinh trong quá trình xây dựng và hoạt động của dự án.
- Đánh giá mức độ tác động của các nguồn ô nhiễm từ hoạt động của dự án đến các yếu tố tài nguyên và môi trường.
- Xác định nhu cầu sử dụng nước và xả nước.
- Xác định đặc trưng nguồn nước thải, hệ thống xử lý nước thải hiện hữu.
- Thu mẫu nước thải đầu vào và đầu ra của Công ty và phân tích tại phòng thí nghiệm
- Mô tả công trình xử lý nước thải: phương thức xả thải, chế độ xả thải, lưu lượng xả thải,…
- Tiếp cận, thu thập, thống kê, lấy mẫu nước thải, mô tả các Doanh nghiệp lân cận thải cùng ra 1 nguồn tiếp nhận (trong bán kính 1 km đối với nguồn xả thải)
- Xác định đặc trưng nguồn tiếp nhận nước thải (sông, suối, kênh, rạch tiếp nhận nước thải): chế độ thủy văn.
- Đánh giá về hoạt động liên quan đến nguồn tiếp nhận: đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội.
- Lấy mẫu nước tại kênh, rạch dẫn nước thải (nguồn tiếp nhận trực tiếp) tại các vị trí khác nhau và phân tích tại phòng thí nghiệm.
- Lấy mẫu nước tại sông (nguồn tiếp nhận cuối cùng) tại các vị trí khác nhau và theo chế độ thủy văn của dòng nước, sau đó phân tích tại phòng thí nghiệm
- Đánh giá chất lượng, khả năng tiếp nhận của nguồn tiếp nhận nước thải.
- Đánh giá tác động việc xả thải của Doanh nghiệp vào nguồn nước.
- Lập bản đồ vị trí xả nước thải vào nguồn nước tỷ lệ 1/10.000.
- Lập các sơ đồ khảo sát, lấy mẫu. – Lập hội đồng thẩm định và Phê duyệt Đề án xả nước thải


Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng

Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.


Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
 
Copyright © 2012 báo cáo giám sát ensol