Báo Cáo Giám Sát|Tư Vấn Môi Trường|Công Ty Môi Trường|Dịch Vụ Môi Trường báo cáo giám sát ensol: bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường
Hiển thị các bài đăng có nhãn bao-cao-giam-sat-moi-truong-dinh-ky. Hiển thị tất cả bài đăng
 Báo cáo giám sát môi trường định kỳ đối với những đối tượng bắt buộc phải lập mà không có sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật, cụ thể trong nghị đinh 179-2013-NĐ-CP về xử phạt hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật lĩnh vực bảo vệ môi trường. Cụ thể như sau:     1.  Đối tượng có quy mô lập Cam kết bảo vệ môi trường: Quy định tại Điều 8 nghị đinh 179-2013-NĐ-CP
+  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
+  Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình   quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;

     2 . Đối tượng có quy mô lập Báo cáo đánh giá tác động môi trường: Quy định tại Điều 9 nghị đinh 179-2013-NĐ-CP 
 + Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
 +  Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;

      3. Đối tượng phải lập Đề án bảo vệ môi trường : Quy định tại Điều 11 nghị đinh 179-2013-NĐ-CP

  Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: đề án bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm xác nhận của Phòng Tài nguyên và Môi trường hoặc cơ quan được Ủy ban nhân dân cấp huyện ủy quyền:
+   Phạt tiền từ 7.000.000 đồng đến 9.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường);
+   Phạt tiền từ 9.000.000 đồng đến 11.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định;

 Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: đề án bảo vệ môi trường thuộc trách nhiệm phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được Sở Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền 
+   Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định (về vị trí, tần suất hoặc thông số giám sát môi trường) 
+   Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện chương trình quan trắc, giám sát môi trường theo quy định; 

Nếu doanh nghiệp cần công ty môi trường chuyên nghiệp tư vấn môi trường miễn phí các giấy tờ về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM, cam kết bảo vệ môi trường, DTM, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ chủ nguồn thải, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, vui lòng liên hệ công ty tư vấn môi trường Ensol

 Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn


Mời các bạn vào xem thêm các dịch vụ khác tại: công ty môi trường, dịch vụ môi trường, tư vấn môi trường

báo cáo giám sát môi trường, dịch vụ tư vấ môi trường

Tư vấn, hướng dẫn lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho tất cả các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, sản xuất hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh
 Báo cáo giám sat môi trường: kết quả thực hiện chương trình giám sát môi trường phải được thể hiện thông qua Báo cáo giám sát môi trường:
- Nội dung của Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: theo mẫu

- Nơi nộp  báo cáo giám sát môi trường định kỳ:
   + Phòng văn thư Chi cục Bảo vệ môi trường Thành phố Hồ Chí Minh.
   + Phòng tài nguyên môi trường - Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi đặt cơ sở và các cơ quan chức năng khác (theo yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).
- Các cơ sở thuộc danh sách phải di dời ô nhiễm môi trường và các cơ sở được xác định gây ô nhiễm môi trường nhưng chưa hoàn thành việc khắc phục ô nhiễm phải lập và gửi Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiêu 03 tháng/lần.

Các cơ sở không thuộc hai đối tượng nêu trên phải lập và gửi  Báo cáo giám sát môi trường định kỳ tối thiểu 06 tháng/ lần (trừ trường hợp có yêu cầu cụ thể của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường).

Nếu doanh nghiệp cần công ty môi trường chuyên nghiệp tư vấn môi trường miễn phí các giấy tờ về môi trường như báo cáo đánh giá tác động môi trường DTM, cam kết bảo vệ môi trường, DTM, đề án bảo vệ môi trường, giấy phép xả thải, giấy phép khai thác nước ngầm, sổ chủ nguồn thải, báo cáo giám sát môi trường định kỳ, vui lòng liên hệ công ty tư vấn môi trường Ensol

Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.


Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
Về tần suất lập báo cáo giám sát môi trường gửi về cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ bố trí trong và ngoài khu công nghiệp tại tỉnh Bình Dương:


http://baocaogiamsat.ensol.vn/ 


1. Đối tượng
a. Đối với chủ đầu tư các khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi báo cáo giám sát về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với tần suất là 02 lần/năm ( quy điịnh tại khoản 8 điều 47 của quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012).
b. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp: định kỳ tổng hợp và gửi báo cáo giám sát môi trường về cơ quan quản lý nhà nước về môi trường với tần suất tối thiểu 01 lần/năm (quy định tại khoản 6 điều 48 và khoản 3 Điều 50 của quyết định số 63/2012/(QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012).

2. Về tần suất quan trắc, đo đạc, đánh giá hiện trạng môi trường các nguồn thải:
a. Giám sát chất thải: giám sát đo đạc các nguồn thải/lưu lượng/tổng lượng thải và giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho chất thải của dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của Việt Nam với tần suất định kỳ 03 tháng/lần.
b. Giám sát môi trường xung quanh: giám sát những thông số ô nhiễm đặc trưng cho dự án theo tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy điịnh hiện hành của Việt Nam với tầng suất định kỳ 06 tháng/lần.

3. Về thời điểm nộp báo cáo giám sát môi trường về cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường:
a. Đối với chủ đầu tư các khu/cụm công nghiệp theo quy điịnh tại khoản 8 điều 47 của quyết định số: 63/2012 QĐ-UBND ngày 12/12/2012. 
- Thời gian nộp báo cáo lần 1: vào tháng 07 hàng năm
- Thời gian nộp báo cáo lần 2: vào tháng 03 của năm sau: 
b. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong và ngoài khu/cụm công nghiệp theo quy định tại khoản 6 điều 48 và khoản 3 điều 50 của quyết định số: 63/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2012: 
– Thời gian nộp báo cáo định kỳ: vào tháng 3 của năm sau:
Ví dụ: thời gian nộp báo cáo giám sát môi trường cho năm 2013 là vào tháng 3 năm 2014.
Ngoài ra, nhằm mục đích xây dựng chất lượng dịch vụ công trong công tác quản lý nhà nước về môi trường ngày càng tốt hơn và để giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho quý doanh nghiệp, Sở Tài Nguyên và Môi Trường đã xây dựng và đưa vào vận hành phần mềm “báo cáo giám sát môi trường” trực tuyến thông qua mạng internet tại địa chỉ: www.quanlymoitruongbinhduong.gov.vn. Do vậy, quý doanh nghiệp có thể đăng nhập vào địa chỉ trên để  lập báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định.

 Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
  Tham khảo thêm các hồ sơ môi trường: ĐTM, Cam kết môi trường, Báo cáo giám sát môi trường, tư vấn dịch vụ môi trường - See more at: http://baocaogiamsat.ensol.vn/2014/04/bao-cao-giam-sat.html#sthash.8D2dLgMk.dpuf
  Tham khảo thêm các hồ sơ môi trường: ĐTM, Cam kết môi trường, Báo cáo giám sát môi trường, tư vấn dịch vụ môi trường - See more at: http://baocaogiamsat.ensol.vn/2014/04/bao-cao-giam-sat.html#sthash.8D2dLgMk.dpuf
   Tham khảo thêm các hồ sơ môi trường: ĐTM, Cam kết môi trường, Báo cáo giám sát môi trường, tư vấn dịch vụ môi trường
  1. 1. Báo cáo giám sát môi trường định kỳ là gì?
  Là một hình thức đánh giá chất lượng môi trường ngắn hạn tại Cơ sở và báo cáo định kỳ về Cơ quan thẩm quyền (cụ thể là: Chi cục BVMT; Phòng TNMT). Đánh giá chất lượng môi trường ở đây nghĩa là đánh giá một cách tổng quan trên nhiều nguồn phát sinh chất thải như: nước thải, khí thải, chất thải rắn (bao gồm: chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại). Hình thức đánh giá bằng cách đo đạc mẫu khí thải, nước thải, tính toán lượng chất thải rắn phát sinh và tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.


  1. 2. Đối tượng thực hiện:
  -       Cơ sở sản xuất lớn, nhỏ;
  -       Khách sạn, nhà nghỉ;
  -       Nhà trọ (từ 10 phòng trở lên);
  -       Bệnh viện, phòng khám;
  -       Trường học;
  -       Nhà hàng lớn, nhỏ;
  -       Chung cư;
  -       Tòa nhà;
  -       Công trình xây dựng;
  -       Khu công nghiệp;
  -       Khu dân cư;
  -       Trung tâm thương mại;
  -       Siêu thị.

  1. 3. Cơ quan tiếp nhận:
  - Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết): trình nộp cho Sở TNMT
  - Chi cục BVMT.
  – Đối với các doanh nghiệp có Quyết định phê duyệt cam kết bảo vệ môi trường (hoặc Quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường đơn giản): trình nộp cho Phòng TNMT.
  – Đối với các doanh nghiệp nằm trong Khu công nghiệp hoặc Khu công nghệ cao có thể nộp thêm 01 bản báo cáo cho Ban quản lý (không bắt buộc).

  1. 4. Căn cứ thực hiện:
  -       Công văn số 3105/TNMT-QLMT ngày 18/04/2008 của Sở TNMT thành phố HCM. -       Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương.
  -       Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

  1. 5. Thời gian thực hiện:
  Dựa trên Phần Cam kết (Chương 4) trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường mà mỗi Doanh nghiệp có thời gian lập báo cáo giám sát môi trường khác nhau. Tuy nhiên, đối với những Doanh nghiệp chưa có bất cứ giấy tờ nào liên quan như trên có thể áp dụng thời gian như sau:
  - Tp. Hồ Chí Minh và các tỉnh: 6 tháng/ lần.

  • Thời hạn nộp Báo cáo giám sát môi trường cho 6 tháng đầu năm: ngày 15/07
  • Thời hạn nộp Báo cáo giám sát môi trường cho 6 tháng cuối năm: ngày 15/01 của năm kế tiếp.
  - Bình Dương:
  • Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải: 3 tháng/ lần.
  • Lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ: 1 năm/ lần. (vào Quý đầu tiên của năm kế tiếp)
   
      6.  Quy trình thực hiện:
  -     Khảo sát, đánh giá sơ bộ về Cơ sở;
  -     Dựa trên công nghệ sản xuất, đánh giá các nguồn ô nhiễm phát sinh như: nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại;
  -     Đánh giá chi tiết từng nguồn ô nhiễm và các loại chất thải phát sinh của mỗi nguồn. -     Đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải theo Quy chuẩn Việt Nam, có chứng nhận Vilas.
  -     Dựa trên Quy chuẩn về nước thải, khí thải của Nhà nước, đánh giá kết quả phân tích thực tế tại Cơ sở, nhằm mục đích xác định được chất lượng môi trường hiện hữu. -     Đưa ra biện pháp giảm thiểu ô nhiễm hiện tại tại Cơ sở, và các biện pháp giảm thiểu trong tương lai (nếu có)
  -     Trình nộp cho Cơ quan thẩm quyền.


  7.     Số lượng mẫu khí thải, nước thải cần phải đo đạc: Tương tự như thời gian thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ, dựa trên Phần Cam kết (Chương 4) trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường hoặc Cam kết bảo vệ môi trường mà mỗi Doanh nghiệp có số lượng mẫu đo đạc khác nhau. Tuy nhiên, đối với những Doanh nghiệp chưa có bất cứ giấy tờ nào liên quan như trên, số lượng mẫu sẽ ước tính khi khảo sát hoặc dựa trên những thông tin sơ bộ.

  8.     Chi tiết về lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ từ năm 2014 của tỉnh Bình Dương:

  •  Đối với các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm trong hoặc ngoài Khu/cụm công nghiệp:
  Nhằm kiểm soát chặt chẽ hơn tình hình bảo vệ môi trường tại Doanh nghiệp mà tỉnh Bình Dương đã triển khai hình thức Báo cáo giám sát môi trường định kỳ mới cho mỗi Cơ sở. Theo Công văn số 4228/CCBVMT-KS kèm theo Quyết định số 63/2012/QĐ-UBND ngày 18/12/2012 của UBND tỉnh Bình Dương, tất cả các Doanh nghiệp có chế độ báo cáo mới như sau:
  +      Giám sát môi trường xung quanh: giám sát các thông số ô nhiễm đặc trưng theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành với tần suất 06 tháng/ lần.
  +      Giám sát chất thải: giám sát, đo đạc chất thải tại Cơ sở theo Quy chuẩn Việt Nam hiện hành với tần suất 03 tháng/ lần. Thời hạn nộp báo cáo giám sát môi trường định kỳ cho các Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tại địa bàn tỉnh là 01 lần/ năm (cụ thể là vào Quý đầu tiên của năm kế tiếp). Trong đó, nội dung Báo cáo phải đầy đủ kết quả của các đợt quan trắc theo quy định.

  •  Đối với các Chủ đầu tư Khu/cụm công nghiệp:
      Đối với chủ đầu tư các Khu/cụm công nghiệp, Ủy ban tỉnh có biện pháp quản lý chặt chẽ với tần suất báo cáo giám sát môi trường định kỳ cao hơn, là 02 lần/ năm. Thời hạn nộp báo cáo định kỳ như sau:
  +      Thời hạn nộp báo cáo định kỳ lần 1: tháng 07 hàng năm;
  +      Thời hạn nộp báo cáo định kỳ lần 2: vào tháng 03 của năm sau. Bên cạnh những thay đổi trên, Ủy ban tỉnh với chủ trương giảm bớt thời gian, chi phí đi lại cho Doanh nghiệp, Sở TNMT tỉnh Bình Dương đã đưa vào vận hành phần mềm “báo cáo giám sát môi trường” trực tuyến thông qua website: giaiphapmoitruong.vn. Do đó, Doanh nghiệp có thể đăng nhập bằng mã số thuế và báo cáo môi trường định kỳ về cho Cơ quan nhà nước.


  9.     Những câu hỏi thường gặp:
  a.     Cơ sở sản xuất nhỏ có cần phải làm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ không?
  Tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ, nếu đã có sản xuất thì đều bắt buộc làm Báo cáo giám sát môi trường.
  b. Cơ sở sản xuất nhỏ (các tỉnh, trừ Bình Dương) có thể đề nghị Cơ quan nhà nước xem xét làm Báo cáo giám sát môi trường 1 lần/ năm được không? Cơ sở chỉ được làm Báo cáo giám sát môi trường 1 lần/ năm khi đã được Cơ quan nhà nước kiểm tra và cấp phép (hoặc công văn) nêu rõ tần suất báo cáo.
  c. Không làm Báo cáo giám sát môi trường phạt bao nhiêu tiền?
  -   Phạt cảnh cáo: 1.000.000VNĐ đến 2.000.000VNĐ
  -   Phạt tiền theo Điều 8 & Điều 9, Mục 1, Chương 2 của Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. -   Phạt tiền từ 500.000VNĐ đến 200.000.000VNĐ, nặng hơn có thể bị tước giấy phép hoạt động.
  d. Doanh nghiệp chưa có bất cứ giấy tờ nào về môi trường, có thể làm Báo cáo giám sát môi trường không?Trả lời: Có. Doanh nghiệp vẫn tiến hành Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bình thường. Doanh nghiệp hoạt động trên bao lâu thì phải làm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ? 6 tháng trở lên.
  e. Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải trong quá trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bị vượt so với quy định, có bị phạt không?

  Trả lời: Có. Mức phạt nêu rõ trong  Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.
  f. Làm Báo cáo môi trường định kỳ trình nộp cho Cơ quan nào?

  Trả lời: Chi cục Bảo vệ môi trường hoặc Phòng TNMT.

  Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
  Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
  Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
  Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
  Giá cả hợp lý
  Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.  Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường  ENSOL Company

  Make Your Life Better

  Điện thoại    : (84.8) 666 01778

  Fax         : (84.8) 625 84977

  Hotline   : (84)   091 718 6802

  Email      : info@ensol.vn

  Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
   
  Tham khảo thêm các hồ sơ môi trường: ĐTM, Cam kết môi trường, Báo cáo giám sát môi trường, tư vấn dịch vụ môi trường

  Những câu hỏi thường gặp:
  1. những đối tượng phải lập Báo cáo giám sát môi trường định kỳ?
  Cơ sở sản xuất lớn, nhỏ;
  -       Khách sạn, nhà nghỉ;
  -       Nhà trọ (từ 10 phòng trở lên);
  -       Bệnh viện, phòng khám;
  -       Trường học;
  -       Nhà hàng lớn, nhỏ;
  -       Chung cư;
  -       Tòa nhà;
  -       Công trình xây dựng;
  -       Khu công nghiệp;
  -       Khu dân cư;
  -       Trung tâm thương mại;
  -       Siêu thị.


  2.     Cơ sở sản xuất nhỏ có cần phải làm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ không?
  Tất cả các doanh nghiệp lớn nhỏ, nếu đã có sản xuất thì đều bắt buộc làm Báo cáo giám sát môi trường.


  3. Cơ sở sản xuất nhỏ (các tỉnh, trừ Bình Dương) có thể đề nghị Cơ quan nhà nước xem xét làm Báo cáo giám sát môi trường 1 lần/ năm được không? 

  Cơ sở chỉ được làm Báo cáo giám sát môi trường 1 lần/ năm khi đã được Cơ quan nhà nước kiểm tra và cấp phép (hoặc công văn) nêu rõ tần suất báo cáo.

  4. Không làm Báo cáo giám sát môi trường phạt bao nhiêu tiền?
  -   Phạt cảnh cáo: 1.000.000VNĐ đến 2.000.000VNĐ
  -   Phạt tiền theo Điều 8 & Điều 9, Mục 1, Chương 2 của Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013. -   Phạt tiền từ 500.000VNĐ đến 200.000.000VNĐ, nặng hơn có thể bị tước giấy phép hoạt động.


  5. Doanh nghiệp chưa có bất cứ giấy tờ nào về môi trường, có thể làm Báo cáo giám sát môi 

  trường không?Trả lời: Có. Doanh nghiệp vẫn tiến hành Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bình thường. Doanh nghiệp hoạt động trên bao lâu thì phải làm Báo cáo giám sát môi trường định kỳ? 6 tháng trở lên.

  6. Kết quả đo đạc, phân tích mẫu nước thải, khí thải trong quá trình thực hiện Báo cáo giám sát môi trường định kỳ bị vượt so với quy định, có bị phạt không?

  Trả lời: Có. Mức phạt nêu rõ trong  Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013.

  7. Làm Báo cáo môi trường định kỳ trình nộp cho Cơ quan nào?

  Trả lời: Chi cục Bảo vệ môi trường hoặc Phòng TNMT.

  8. Các hồ sơ môi trường mà Doanh nghiệp cần làm là gì?
  Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
  Lập bản cam kết bảo vệ môi trường
  Lập đề án bảo vệ môi trường
  Lập hồ sơ đăng ký chủ nguồn thải, chủ thu gom vận chuyển, chủ xử lý chất thải nguy hại
  Lập giấy phép nhập khẩu phế liệu
  Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ (không khí, nước, bụi, tiếng ồn, vi khí hậu, khí độc, độ rung,…)
  Lập báo cáo, đề án xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước
  Lập báo cáo, đề án xin cấp phép khai thác sử dụng nước ngầm, nước mặt
  Lập báo cáo, đề án xin cấp phép khoan thăm dò nước dưới đất, báo cáo trữ lượng nước 

  9. Tại sao nên chọn Công Ty Ensol?
  Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
  Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
  Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng

  Giá cả hợp lý
  Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.
  Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

  ENSOL Company
  Make Your Life Better
  Điện thoại    : (84.8) 666 01778
  Fax         : (84.8) 625 84977
  Hotline   : (84)   091 718 6802
  Email      : info@ensol.vn

  Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn  
  Copyright © 2012 báo cáo giám sát ensol