Mẫu Cam kết môi trường cho dự án không lập dự án đầu tư | báo cáo giám sát ensol báo cáo giám sát ensol: Mẫu Cam kết môi trường cho dự án không lập dự án đầu tư

xử lý nước cấp, công ty môi trường, dịch vụ môi trường

dịch vụ môi trường

Mẫu Cam kết môi trường cho dự án không lập dự án đầu tưCẤU TRÚC VÀ YÊU CẦU VỀ NỘI DUNG CỦA BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI PHƯƠNG ÁN SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ KHÔNG THUỘC ĐỐI TƯỢNG PHẢI LẬP DỰ ÁN ĐẦU TƯ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---------------------------------------
(Địa điểm), ngày …..tháng ….. năm 20…..

 

Kính gửi : (1).....................................................................................................................................
Chúng tôi là: (2).................................................................................................................................
Địa chỉ: ............................................................................................................................................
Xin gửi đến quý (1) bản cam kết bảo vệ môi trường để đăng ký với các nội dung sau đây:
BẢN CAM KẾT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
I. Cam kết của chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
1.1. Chúng tôi cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về bảo vệ môi trường của Luật Bảo vệ môi trường, các văn bản dưới luật và các quy định riêng (nếu có) tại địa phương. Trong quá trình thực hiện, chúng tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.
1.2. Cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường được nêu dưới đây và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về môi trường có liên quan.
1.3. Chúng tôi xin đảm bảo độ chính xác của các thông tin và nội dung điền trong bản cam kết bảo vệ môi trường này.
II. Thông tin cơ bản về hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
2.1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: ...........................................................................
...............................................................................................................................................
2.2. Địa điểm dự kiến triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ:....................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.3. Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; sản phẩm và số lượng
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.4. Diện tích mặt bằng cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ (m2): ..............................................
2.5. Nguyên liệu, phụ liệu, phụ gia, hóa chất, dung môi, chất bảo quản, thuốc trừ sâu, thuốc diệt cỏ và các nguyên vật liệu khác sẽ được sử dụng trong quá trình sản xuất; nhu cầu sử dụng từng loại:
...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
2.6. Nhu cầu sử dụng nhiên liệu: dầu, than, củi, gas (tấn/năm); điện (kW/ tháng): ........................            
...............................................................................................................................................

Phần C. Các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn thi công xây dựng

Yếu tố gây tác động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Cam kết
Không
Không
Khí thải từ các phương tiện vận chuyển, máy móc thi công


Sử dụng phương tiện, máy móc thi công đã qua kiểm định
Sử dụng loại nhiên liệu ít gây ô nhiễm
Định kỳ bảo dưỡng phương tiện, thiết bị
Biện pháp khác


Bụi


Xây dựng tường ngăn, phun nước để giảm bụi tại công trường thi công


Biện pháp khác


Tiếng ồn


Định kỳ bảo dưỡng thiết bị


Xây tường chống ồn xung quanh khu vực gây ồn


Biện pháp khác


Nước thải sinh hoạt


Có biện pháp thu gom, xử lý sơ bộ trước khi thải ra môi trường

Có biện pháp thu gom và thuê đơn vị có chức năng xử lý theo quy định

Biện pháp khác


Nước mưa chảy tràn


Có hệ thống rãnh thu nước, hố ga thu gom, lắng lọc nước mưa chảy tràn trước khi thoát ra môi trường 

Thu gom và tái sử dụng


Chất thải rắn xây dựng


Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng


Đổ thải đúng tại các địa điểm quy định của địa phương


Chất thải rắn sinh hoạt


Thu gom,  hợp đồng với cơ quan có chức năng để xử lý
Đốt
Biện pháp khác


Các yếu tố gây mất an toàn lao động


Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động
Biện pháp khác


Các yếu tố gây ảnh hưởng, gián đoạn tới hoạt động sản xuất và xã hội  


Lên kế hoạch cho từng hoạt động, báo cáo với cộng đồng địa phương để được hỗ trợ về thông tin công cộng trong trường hợp gây ra ảnh hưởng
Biện pháp khác


Phần D. Các tác động môi trường và các biện pháp giảm thiểu trong giai đoạn hoạt động

Yếu tố gây tác động
Tình trạng
Biện pháp giảm thiểu
Cam kết
Không
Không
Khí thải


Lắp đặt ống khói với chiều cao cho phép

Lắp đặt quạt thông gió với bộ lọc không khí ở cuối đường ống

Tiết kiệm nhiên liệu sử dụng

Biện pháp khác


Bụi


Xây dựng tường ngăn, phun nước để giảm bụi

Lắp đặt hệ thống hút bụi

Biện pháp khác


Mùi


Lắp đặt quạt thông gió

Biện pháp khác


Tiếng ồn


Định kỳ bảo dưỡng thiết bị

Xây tường ngăn cách âm để giảm tiếng ồn

Biện pháp khác


Nhiệt độ cao xung quanh khu vực sản xuất


Lắp đặt quạt thông gió
Biện pháp khác


Nước thải sinh hoạt


Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung

Xử lý đáp ứng QCVN trước khi thải ra môi trường

Biện pháp khác


Nước thải từ hệ thống làm mát


Thu gom và tái sử dụng
Biện pháp khác


Nước thải từ quá trình sản xuất


Thu gom nước thải (bể, ao, hồ, kênh…) 
Xây dựng hệ thống xử lý nước thải sản xuất

Xử lý nước thải đáp ứng tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định trước khi thải ra nguồn nước

Biện pháp khác


Chất thải rắn


Thu gom chất thải rắn (khu chứa rác)


Chất thải rắn vô cơ


Thu gom để tái chế hoặc tái sử dụng
Hợp đồng với cơ quan chức năng để thu gom
Đốt
Biện pháp khác


Chất thải rắn hữu cơ


Làm phân compost, biogas, tái sử dụng
Hợp đồng với cơ quan có chức năng để thu gom
Biện pháp khác


Các yếu tố gây mất an toàn lao động


Trang bị các trang thiết bị bảo hộ lao động cần thiết cho người lao động
Biện pháp khác


Các yếu tố gây ảnh hưởng, gián đoạn tới hoạt động sản xuất và xã hội  


Lên kế hoạch cho từng hoạt động sản xuất, báo cáo với cộng đồng địa phương để được hỗ trợ về thông tin công cộng trong trường hợp gây ra ảnh hưởng
Biện pháp khác


Các yếu tố gây phiền toái và nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng 


Bố trí khu vực sản xuất cách khu vực đông dân cư xa nhất có thể 
Biện pháp khác


Các yếu tố gây nguy cơ cháy, nổ


Trang bị, lắp đặt các thiết bị phòng cháy chữa cháy
CHỦ CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(1) Ủy ban nhân dân cấp huyện hoặc cấp xã được ủy quyền tổ chức thực hiện việc đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường; (2) Tên tổ chức, cá nhân chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ
Tại sao nên chọn Công Ty Ensol? 
Ensol đảm bảo chất lượng trên từng sản phẩm
Kết quả phân tích được sự chứng nhận của VILAS – Chứng nhận quốc tế
Hồ sơ được hoàn thành nhanh chóng
Giá cả hợp lý 
Ensol đồng hành cùng Quý Công Ty tiếp đoàn kiểm tra và cùng Quý Công Ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh.

Hãy liên hệ công ty Ensol để được hỗ trợ và tư vấn miễn phí các vấn đề về môi trường

ENSOL Company
Make Your Life Better
Điện thoại    : (84.8) 666 01778
Fax         : (84.8) 625 84977
Hotline   : (84)   091 718 6802
Email      : info@ensol.vn
Website  : www.ensol.vn  I    www.giaiphapmoitruong.vn
 

Copyright © 2012 báo cáo giám sát ensol